Výstavy

Forum Arborum

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Autor:
Atelier Partero

Kde:
Prostranství před bývalými městskými jatkami (Porážková 3204/28, Ostrava)

Pořádá:
Landscape festival

Spolupořadatel:
PLATO

Vstup volný

 

Stromy jako tiší obyvatelé předurčují další směřování prostoru… Instalace zahradního atelieru Partero před bývalými jatkami jako součást Landscape festivalu Ostrava.

Do suburbánní nicoty obklopující budovu budoucí galerie jsme vložili několik záchytných bodů. Pomocí nich vzpomínáme na to, co bylo – zároveň vytváříme most k věcem budoucím. Měřítko prostoru nám od začátku evokuje fórum, místo, kde v minulosti zpravidla tepal veřejný život – konaly se zde soudy, volby, trhy, průvody a řečnická shromáždění.

Tohle místo v srdci Moravské Ostravy však žilo životem zcela odlišným – tepala zde krev v žilách jatečných zvířat, kvetl zde obchod s bouraným masem a namísto řečníků a úředníků zde „úřadovali“ řezníci.

Jednoduchý koncept tyto dva aspekty rozebírá. Forma, v tomto případě prostor, je zde volně akcentována ve formě geometrického členění do jednoduchých subprostorů – prvotního zásahu do „prázdna“.

Geometrie je budovaná pomocí jemné modelace, kterou se vymezujeme vůči okolí. Uvnitř jsou stromy, které v rámci budoucího života na fóru jednoznačně zlepší pobyt na slunné piazzettě.

Vzniklá místa budou moci občané brzy užívat – vzniknou „kapsy zeleně“, kde bude možné trávit čas.

V rámci Landscape festivalu Ostrava tak vznikne ono startovní místo, prvotní prostorová intervence. Lze ji dále rozvíjet v tvorbě dalších a dalších. Jak moc bude univerzální, nebo se více či méně uzpůsobí potřebám galerie, necháváme plně otevřené.

Nicméně ani minulost zde nezůstává zapomenuta – krvavý odpad z porážek jatečných zvířat, který zde kdysi tekl po cestách, jsme abstraktně navrátili pomocí rudých máků, které „tečou“ skrz vymezeným prostorem.

Rudá je nejen barva krve, ale je barvou, kterou jsme zvolili i proto, že nám pomáhá počin v daném prostoru vizuálně „prosadit“.

Máme ji na kůlech kotvících stromy, na předmětech, které se v malém „pocket parku“ nacházejí. Nicméně stejně jako krev postupně vysychá a bledne, i máky se jednou vytratí. A co zůstane, jsou právě stromy, které vytváří základ pro Forum Arborum.

Partero

Atelier Partero je veden autorskou dvojicí Mirka Svorová a Jakub Finger a byl založen v roce 2006. V současné době se atelier zabývá širokou paletou projektů, přičemž těžištěm stále zůstává soukromá zahrada. V té je škála našich projektů od drobných átrií až po krajinné celky v rozsahu několika hektarů. Partero se mj. autorsky podílelo na zahradě PLATO.

Pořádá Landscape festival ve spolupráci s PLATO.

Landscape festival je multižánrový projekt zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor. Letos představí Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem je znovuvyužití a redefinování významu několika lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení. Formou architektonických intervencí, uměleckých instalací, výstav, konferencí, debat a happeningů bude chtít festival zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro moravskoslezskou metropoli.

 

13

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák