Výstavy

Daniel Rycharski: Valentýnky / Popeleční středa

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Vernisáž 13/10 v 18 h

Umělec:
Daniel Rycharski

Kurátor:
Marek Pokorný

 

Video instalace.

 
Daniel Rycharski: Valentýnky / Popeleční středa. Foto: Martin Polák, PLATO
 

 

 

Jedním z určujících momentů díla polského umělce Daniela Rycharského jsou specifické procesy transformace a transgrese. Jako katolík a zároveň gay se nutně potýká s dvojnásobnou dávkou marginalizace, kterou zcela vědomě tematizuje právě jeho umělecká praxe využívající ovšem co nejsrozumitelnější idiomy a obecně sdílené symboly jako prvky spojující různé světy a také participativní, na přímé komunikaci s okolím založené formy uměleckých projektů. Dvoukanálové video Valentýnky / Popeleční středa z roku 2018, které jsme vybrali pro třetí obraz našeho cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach, zachycuje autorovu akci, při níž ve volné krajině spálil vyřazené zpovědní klekátko a fragment stěny z darkroomu v gay klubu. Popel pak smíchal dohromady a posypal jimi krajíce chleba, které snědl. Výmluvná, tichá, vlastně velmi jednoduchá akce nese vrstvy významů, kde hřích a přijetí, jednota křesťanské komunity LGBT+ osob, konečnost a znovuzrození vytvářejí naléhavý komplexní obraz touhy a důstojnosti lidské existence oproštěné od předsudků.

Marek Pokorný

Daniel Rycharski, absolvent Fakulty umění na Pedagogické univerzitě v Krakově (2009), získal doktorát na krakovské Akademii výtvarných umění (2013). Na půdorysu několikanásobného vyloučení či marginalizace (v sociální, ale také symbolické rovině) vytvořil během posledního desetiletí konzistentní, uvěřitelné, působivé a překvapivě i bez detailní znalosti kontextu výmluvné dílo. Po studiích se Rycharski rozhodl vrátit do domovské vsi Kurówko, čímž se symbolicky vyloučil z liberální umělecké komunity center polského umění a v prostředí polského venkova pak systematicky rozvíjel aktivity na samé hraně akceptovatelnosti. V roce 2019 mu pod názvem Strachy uspořádalo velkou výstavu Muzeum současného umění ve Varšavě. Nejnověji je hlavní postavou celovečerního filmu režiséra Lukasze Rondudy Všechny naše strachy (2021).

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji.