Výstavy

Anna Ročňová: Tiché aranžmá

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vernisáž 24/4 v 18 h

Autorka: Anna Ročňová
Spolupráce: Jan Boháč
Kurátorka: Edith Jeřábková

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

První výstava v novém prostoru Klíčové dírky umělkyně a v současnosti také květinářky Anny Ročňové.

Objekty Anny Ročňové vzešlé z komunikace s rostlinami se rozvíjejí v tematických sériích a instalace připomínají druhová spříznění. Skrze krásné a zároveň zneklidňující materiálové asambláže s námi umělkyně sdílí svá pozorování složitého vztahu lidí a rostlin. Ve výstavě Tiché aranžmá sleduje rozhraní přírody, rostliny a kytky jako zboží.

To, o čem chce Anna Ročňová tiše mluvit, je obsaženo už v samotném výběru materiálů. Jsou to řezané květiny ze skleníků nacpané v plastových obalech, které problematicky reprezentují přírodu v bytech, utišují rozchod s krajinou skrze tuto velmi chemickou, neudržitelnou náhražku louky či záhonu doma.

Autorčiny ruce umělecky a floristicky, intuitivně a mechanicky, jemně, manipulativně a tiše aranžují listy, stonky a sušené rostliny s plastovými vlákny a návleky do krásných předmětů s částečně násilnými kontexty a spojeními, jež ukazují propast mezi etikou a kulturou lidí.

Tiché aranžmá najdete v Klíčové dírce, jednom z výstavních sálů vyčleněném pro zahradu, pěstování, hru a umění.

 

15

(c) Martin Polák
(c) Martin Polák
(c) Martin Polák
(c) Martin Polák
Klíčová dírka a Anna Ročňová: Tiché aranžmá (c) Dominika Goralska, PLATO
 

 

 

Anna Ročňová je absolventka Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023. Ve své práci se dlouhodobě zajímá o střet přírodních materiálů s průmyslovými produkty a o procesy jejich prorůstání. Své objekty vytváří, podle svých slov, jako „rozšířenou přírodu“ a instaluje je nejen v galeriích, ale také venku, kde se potkávají nikoli s obrazem světa, ale světem samým.

Partner výstavy: Moravskoslezský kraj