Program:

Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.