Přednáška:

Liz Fekete: Vzestup rasismu – strategie odporu

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Večer s ředitelkou londýnského Institute of Race Relations a expertkou na současný rasismus, krajně pravicový extremismus a islamofobii v Evropě.

Pojem rasismu je pravděpodobně zakořeněn hluboko v evropském myšlení, vlivem globalizace, války a neoliberálního odmítnutí chudých a zranitelných vrstev je však tento pojem oživován a modifikován novými způsoby. Extrémní pravice s neustálou démonizací Romů, muslimů a uprchlíků chce z této krize vytěžit maximum, zatímco naše vlády se snaží ultra pravici usmířit schvalováním vnitřního i vnějšího rasismu. Nárůstu rasismu a fašismu lze čelit jen sjednocením občanů v komunitách prosazujících odpor vůči těmto ideologiím.

Liz Fekete je ředitelkou londýnského Institute of Race Relations (Institut rasových vztahů), kde pracuje už třicet let, a je vedoucí jeho evropského výzkumného programu. Věnuje se současnému rasismu, právům uprchlíků, krajně pravicovému extremismu a islamofobii v Evropě. Je autorkou publikace A suitable enemy: racism, migration and Islamophobia in Europe (2009, Pluto Press, Londýn). Vedla projekt lternative Voices on Integration in Europe, který se věnoval inovativním protirasistickým projektům, které většinová společnost nereflektuje. Na konci loňského roku vyšla její poslední publikace Racism and the Rise of the Right (Verso, New York/Londýn, 2017).

Přednáška navazuje na konferenci Horizonty 2018, kterou pořádá Spolek Narativ ve spolupráci s Taos Institute, International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices, Ostravskou univerzitou, DCS, Partners for Democratic Change Slovakia (3. – 5. května 2018, Důl Hlubina).