Konstelace intenzit:

Kde to jsem?

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Kapacita 20 osob

Vstupné 200 Kč

Registrace je možná do 27/7, případně do odvolání.

Registrační formulář

Způsob platby je popsán ve formuláři.

Ve výjimečných případech a na základě domluvy platba možná na místě v den konání.

Konstelace jsou součástí cyklu Intenzity.

 

Konstelační seminář pod vedením Jiřího Šimáčka.

Konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Systemické konstelace, tak jak je dnes známe, jsou konceptem německého terapeuta Berta Hellingera. Hellingerův fenomenologický přístup se částečně opírá o psychodrama. Konstelační semináře jsou nejintimnější částí cyklu Intenzity a jsou otevřeny všem, kteří si aktuálně kladou otázky korespondující s tématy cyklu a hledají sebezkušenostní formu, jak si na ně odpovědět. V rámci cyklu Intenzity se uskuteční tři konstelační semináře pod vedením Jiřího Šimáčka s těmito otázkami: KDE TO JSEM?, CO MÁM DĚLAT? a BUDE TO JAKO POPRVÉ?.

V průběhu své terapeutické praxe zakladatel konstelací Bert Hellinger zjistil, že v rodině, ale i v jiných systémech, neviditelně působí skryté síly, které mohou být příčinou problémů v rodinných, partnerských nebo i pracovních vztazích, příčinou nemocí, různých bloků a selhání. Mohou zkrátka nepříznivě zasahovat do osudů jednotlivců i celých rodin. Metodou konstelací je možné tyto skryté síly rozpoznat a jejich působení uvolnit. Přesněji řečeno, konstelace umožňují harmonizovat celý systém tak, aby působil v náš prospěch. Účinek konstelací nespočívá v odstranění symptomů nebo vyřešení problému, ale v rozpoznání a uznání toho, jaká je úloha člověka v jeho systému (ať už osobním, rodinném, partnerském, firemním nebo jiném).

​Účastník konstelačního semináře by měl být starší 18 let. Měl by si být vědom, že konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči, a po celou dobu trvání semináře za sebe nese plnou odpovědnost.

Spisovatel a lektor konstelací Jiří Šimáček (*1967) nejprve vystudoval estetiku a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce pracoval jako asistent kurátora sbírky současného umění v Moravské galerii v Brně. Potom řadu let pracoval v České televizi jako dramaturg centra publicistiky a dokumentu. Od konce minulého století se profiloval zejména jako divadelní autor, v posledních deseti letech se věnuje téměř výlučně prozaické tvorbě. Výcviky v systemických konstelacích absolvoval u Zdeňky Tuškové (žačky Berta Hellingera) a Bhagata J. Zeilhofera. Systemické konstelační semináře vede od roku 2016.