Intenzity

Naším tématem pro rok 2020 jsou intenzity. Prostřednictvím tří výstav a dramaturgie zahrnující několik typů programů zkoumáme různé druhy intenzit, které určují podobu současného světa.

Koncepce:
Daniela a Linda Dostálkovy, Marek Pokorný

Kurátoři výstav:
Nadja Argyropoulou, Daniela a Linda Dostálkovy, Jakub Adamec a Pavel Sterec

Kurátoři programů:
Jan Lichý (hudba), Zuzana Blochová (jídlo a pití), Aleš Stuchlý (film), Jiří Šimáček (konstelace), Marek Pokorný (pouť), Jakub Adamec a Pavel Sterec (aktivismus), Iveta Horáková a Alice Sovadinová (edukační programy)

 

Téměř všechno, co se s námi a naším světem děje, už téměř bezmyšlenkovitě označujeme jako intenzivní. Intenzivně se věnujeme práci, prahneme po intenzivních zážitcích, intenzivně se zajímáme o politiku, ekologii i módu. Ale co je ona intenzita? Opravdu existuje ono extrémní stupňování energie a pocitů v našem světě a v našich životech?

Celoroční projekt PLATO se pokouší prostřednictvím tří různých typů výstav a programu odpovědět na tyto otázky. Naše letošní dramaturgie nabídne řadu perspektiv a příkladů ze světa současného umění, hudby, filmu, gastronomie a společenského aktivismu, které vsadily na kritičnost i utopický nárok intenzity.

 

 

 

 

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Moravskoslezský kraj.