Workshop a přednáška:

Eva Rossal: Tvůrčí etnografie – předpoklady, ideje, postupy

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

V polštině tlumočením do češtiny.

Pro zájemce o nové oblasti spolupráce s antropology.

Jak se přihlásit a rezervovat si místo

Akce je součástí soustředění Hromada z jednoho zrnka písku.

 

Workshop a přednáška o výzkumu využívající současné umění, kulturní animaci a etnografii.

Kulturní antropoložka, vědkyně a kurátorka Eva Rossal otevře svůj blok důkladným workshopem tvůrčí a otevírací etnografie, který je druhem aktivní výzkumné praxe využívající ve své činnosti nástroje současného umění a prvky kulturní animace. V rámci přednášky nás seznámí s klíčovými slovy této oblasti, která se týkají obecně mj. konceptů etnografického obratu v současném umění, akčního obratu, slovesné kultury a širokého spektra jevů z oblasti umění založeného na spolupráci s komunitami. Představí etnografickou metodu založenou na experimentální spolupráci a možnosti vytváření nových oblastí výzkumu. Teoretické úvahy budou ilustrovány vizuálními příklady konkrétních uměleckých, etnograficko-uměleckých a animačních projektů (např. Monika Drożyńska, Julita Wójcik, Fiamma Montezemolo, Łukasz Surowiec nebo Daniel Rycharski), které budou sloužit k reflexi kognitivních a etických napětí vznikajících v oblastech oborů umění a etnografie.

Eva Rossal – kulturní antropoložka, vědkyně a kurátorka. Pracuje v Etnografickém muzeu v Krakově a spolupracuje s Institutem etnologické a kulturní antropologie Jagellonské univerzity v Krakově. Zabývá se experimentální spoluprací mezi sociálně angažovaným, participativním, užitečným uměním a antropologií, antropologií módy a oděvů, novou metodologií etnografického výzkumu a užitečností antropologie mimo akademickou půdu. Vedla terénní práce v Polsku a Itálii. Žije v Krakově.