Kino-pátek s diskuzí:

Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek)

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

52 min + diskuze

Filmy jsou v českém znění.

Jak se přihlásit a rezervovat si místo

Akce je součástí soustředění Hromada z jednoho zrnka písku.

 

Manifest jiné práce (2016) a Biologicky předurčené k chudobě (2018)

Manifest jiné práce, 2016 (26 min)
Dokument režisérek Terezy Reichové a Apoleny Rychlíkové znázorňuje alternativní možnosti organizace práce, založené na svépomoci, solidaritě a kooperaci. Ve filmu se střetávají tři důležité, a přesto často opomíjené hodnoty a principy: podpora a oživení lokální ekonomiky a sousedských vztahů skrze zemědělství a řemesla, zdostupnění veřejné kultury, kolektivní vyjednávání umělecké obce či monitoring galerijních institucí a důstojná mzda v udržitelném režimu napříč celou planetou.

Biologicky předurčené k chudobě, 2018 (26 min)
Film Apoleny Rychlíkové o feminizaci chudoby. V dokumentu se potkávají těhotná žena, samoživitelka, umělkyně a důchodkyně a sdílejí svoje životní okamžiky, které by pravděpodobně proběhly trochu jinak, kdyby je vyprávěli muži. Nemožnost odbourání různých diskriminačních modelů vede v reálných životech žen k jejich postupnému chudnutí. Mechanismy, které ženy stavějí do genderově stereotypních rolí, mají svůj konec v podobě větší nebo menší míry sociálního vyloučení.

Apolena Rychlíková – dokumentaristka, publicistka a novinářka. Věnuje se otázkám nerovností, sociálního vyloučení, feminismu, ekologie nebo dostupného bydlení. Je kmenovou redaktorkou serveru A2larm.cz, komentátorkou Salonu Práva a externí komentátorkou Českého rozhlasu Plus. Za dokument Hranice práce získala v roce 2017 cenu za nejlepší český dokument na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a cenu České filmové kritiky. Žije v Praze.