Workshop pro rodiny:

Nejlepší možný scénář / imaginativní rozcvička

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vhodné pro děti od 5 let

Kapacita 20 osob (rodiče a děti)

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Akce je součástí soustředění Hromada z jednoho zrnka písku.

 

Nedělní rodinný workshop s umělkyní Marikou Volfovou a sociologem Mikulášem Černíkem.

Naše planeta v současnosti prochází zrychlující se klimatickou změnou. Neustále pracujeme na pojmenovávání příčin a hledání řešení. Pokoušíme se o postupnou sociálně ekologickou přeměnu, která by nebyla založená na ekologickém vykořisťování. Výchozím bodem workshopu bude představení sítě vztahů vybraných živých a neživých objektů zobrazující čím dál tím těsnější spojení mezi přírodou a lidskými bytostmi způsobené vzrůstající mírou globalizace světa. Tuto síť společně překreslíme na půdorysu obrovské mapy světa a zakreslíme na ní také vztahy silných a slabých tak, aby vedly k co nejspravedlivěji udržitelné budoucnosti.

Mikuláš Černík je doktorandem na Katedře environmenálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je aktivní v hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my a je členem RESETu: Platformy pro sociálně ekologickou transformaci.

Marika Volfová – vizuální umělkyně. Doktorandka na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně zabývající se výzkumem zaměřeným na zkoumání vizuálních strategií environmentálních hnutí. Je také aktivistkou z hnutí Limity jsme my. Žije v Brně.