Diskuze:

Recyklace za duhou z popelnic

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
 

Diskuze o využití odpadu se zástupci dumpster divingu [prohledávání kontejnerů a přisvojování si potravin a věcí v nich nalezených] z organizace Food Not Bombs Ostrava, magistrátu města Ostravy, společnosti OZO Ostrava a digitálního tržiště s odpadem Cyrkl.

Roztřídění jednotlivých druhů odpadu nám samo o sobě ještě moc neříká o tom, jak se dále nakládá se separáty. Smutným faktem zůstává, že část vytříděných odpadů z EU putuje do zemí globálního jihu, kde jsou nevhodně zlikvidovány, jen proto, že to vychází ekonomicky levněji. Technologie zpracování odpadu se stále vyvíjí, nepokulhává za ní však u nás legislativa, která by měla nastavovat povinnost s odpadem zodpovědně nakládat v místě jeho vzniku? Co je v ČR při nakládání s odpadem nutné legislativně a systémově změnit?

Hosté:

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy pro odbor ochrany životního prostředí
Karel Belda, jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Cyril Klepek, ředitel digitálního tržiště s odpadem Cyrkl (Brno)
Alex Vonsík, člen kolektivu Food not Bombs Ostrava

Debatu moderuje Mikuláš Černík.

Cyril Klepek je expert na poli inovací a cirkulární ekonomiky. Absolvoval VŠE, obor Ekonomie a hospodářská politika, kde pokračoval na doktorské studium. V tomto období měl zároveň na starosti inovace v Raiffeisenbank a vznik Raiffeisen Advisory. Byl inovačním leaderem v agentuře Direct Peoplea je šéfredaktorem publikací Cirkulární Česko 1 a 2. Je ředitelem a zakladatelem digitálního tržiště s odpadem Cyrkl.

Alex Vonsík studuje obor sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se problematikou dostupného bydlení a plýtvání zdroji. Je členem kolektivu Food not Bombs Ostrava, jehož členové zdarma vaří jídlo pro lidi bez domova a pro ty, kteří nemají prostředky na jeho koupení; pro vaření získávají (rostlinné) potraviny zdarma dumpster divingem nebo z jiných zdrojů.

Mikuláš Černík je doktorandem na Katedře environmenálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je aktivní v hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my a je členem RESETu: Platformy pro sociálně ekologickou transformaci.