Přednáška:

Tomasz Rakowski: Společný prostor, individuální prostor – umění, etnografie a každý den

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

V polštině s tlumočením do češtiny.

Pro zájemce o dialog mezi uměleckou a etnograficko-antropologickou metodou.

Jak se přihlásit a rezervovat si místo

Akce je součástí soustředění Hromada z jednoho zrnka písku.

 

Etnolog, kulturní antropolog a lékař Tomasz Rakowski bude hovořit o „užitém sociálním umění“ Artura Żmijewského a tradicích umělecko-sociální laboratoře přítomné v polském a světovém umění.

Zmíní dále OWOW (Obszar Wspólny, Obszar Własny, česky Společný prostor, Vlastní prostor) Grzegorze Kowalského, myšlenku Otevřené formy Oskara Hansena, polskou neoavantgardu, ideje Arte Util, participativní umění. Ukáže, jak se tato vlákna a hledání potkávají s experimenty a hledáním probíhajícím uvnitř etnografie. Tímto způsobem nastíní nový prostor pro experiment.

Tomasz Rakowski – etnolog a kulturní antropolog, docent na Ústavu etnologie a kulturní antropologie Varšavské univerzity a také lékař, specialista na úrazovou a pohotovostní medicínu. Mezi jeho výzkumné zájmy patří sociální umění, fenomenologická antropologie, postsocialistická transformace, antropologické studie o chudobě a vývoj zdola nahoru. Vedl etnografické terénní práce v Polsku a Mongolsku. Žije ve Varšavě.