Přednáška:

Vojtěch Kundrát: Hmota k ničemu

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
 

Přednáška o materiálové chemii za hranicemi průmyslového užití.

V rámci přednášky si budeme povídat o chemii, materiálech, zdrojích, odpadech, neodpadech, občas také o vzdálených světech, které jsou vlastně blízko, a nakonec budeme hledat krásu v chuchvalci prachu.

Přednáška vychází z autorovy vzpomínky na setkání středoškolských chemiků. Na této improvizované laboratoři v táborové osadě se jednou ročně vyskládaly chemikálie na experimenty, které mladé chemiky měly ještě více vtáhnout do celoživotního ohledávání hmoty, hraní si s nanoskopickým legem a snažení se pochopit tento svět, alespoň z té materiální a hrubé stránky. „V paměti mi nejvíce utkvěla jedna z polic. Na ní, vedle označených všemožných činidel, prášků a lahviček se štítky sírany, dusičnany, oxidy, kovy, fosforečnany, bylo vyhrazené místo s vtipným označením "nahovnany“. Jde o jadrnější chemické názvosloví, které ale perfektně označilo skupinu chemikálií, které se, aspoň dle názvu, k ničemu nehodily. Tehdy jsem tuto skupinu záměrně přehlížel a byla jen zdrojem vtipu, ale postupem času mě začala zajímat čím dál tím více. Dají se totiž a ni vztáhnout materiálové a chemické formy, které jsou běžně přehlíženy, jsou už třeba dále nezpracovatelným odpadem, nějakým nepořádkem v rohu místnosti, špínou, jsou k ničemu. Jsou skutečně tím, jak jsou nazývány a čím se se zdají být?“

Vojtěch Kundrát – chemik a vizuální umělec, doktorand na Fakultě chemické VUT v Brně a student Ateliéru intermédií na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Zabývá se rozvojovou pomocí a vývojem dostupných technologií pro úpravu vody bez použití elektrické energie. Je spoluautorem krému na opalování pro znevýhodněnou albínskou populaci v západní Africe. Nadšeně objevuje umělecký svět a jeho prolnutí s dalšími okruhy lidské činnosti včetně chemie a průmyslových technologií. Žije v Brně.