Online premiéra filmu:

Následuj je

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Link na projekci

25 min

V řečtině s českými titulky

 

Mimořádná týdenní projekce filmové eseje Evi Kalogiropoulou Následuj je (Follow Them, 2020) jako prolog k výstavě TRYPA, která od loňského prosince čeká na své zahájení.

Film o umělcích a aktivistech Chaře Pelekanou a Teosi Romvosi vznikl na základě výzvy kurátorky výstavy TRYPA Nadji Argyropoulou. Umělkyně Evi Kalogiropoulou jej natočila výlučně pro výstavu v PLATO. Snímek dostal název podle jednoho z Teosových výroků, který shrnuje jeho přesvědčení, že bychom měli následovat vedení žen, má-li mít tento svět skutečnou šanci na přežití. Krátký film vznikl během podzimu 2020 na Syrosu a v Athénách.

 
Následuj je, Evi Kalogiropoulou, 2020
 

 

 

Teos Romvos (nar. 1945), spisovatel, překladatel a aktivista, je spjat s nezávislou athénskou undergroundovou scénou a ekologickým hnutím. Narodil se v Athénách, po střední škole prošel mnoha zaměstnáními a chvíli se i toulal. V roce 1961 začal pracovat na lodích, žil v Latinské Americe, Japonsku, Spojených státech, ve Francii (1966–1969), Německu (1969–1974 a 1987–1991), v Kranidi na Peloponéském poloostrově (1981–1984) či v Africe (1984–1985). Mezi jednotlivými cestami se vracel do Athén a v roce 1993 se spolu s Charou Pelekanou usadili v Apano Chora na kykladském ostrově Syros. Je ústřední postavou boje za zrušení zastaralého a krátkozrakého vnímání pokroku, který vedl k nekontrolovanému ničení jedinečného egejského ekosystému. Ve Francii absolvoval filmařské kurzy a vytvořil své první experimentální filmy. Později se v Německu připojil ke kruhu německých spisovatelů a vytvářel filmy, které nikdy nedokončil; pracoval pro německou televizi, psal scénáře a nahrával kazety o literatuře. Po návratu do Athén po pádu junty a obnovení demokracie v roce 1974 založil legendární knihkupectví Octopus Press, kde působil jako vydavatel, mj. časopisu Trypa. Je autorem několika knih, mnoho jeho článků bylo publikováno v novinách a časopisech. Překládal mj. Charlese Bukowského. Posledních 25 let, která trávil na ostrově Syros, se věnoval především ekologickému aktivismu, spolupracoval s ostrovany, ale i s vědci a zahraničními organizacemi. Podílel se na vytvoření Egejské sítě environmentálních organizací, založení Kykladského geoparku a jeho uznání UNESCO. Vede online magazín Eyploia.

Chara Pelekanou (nar. 1951) vystudovala obor historie a archeologie na Athénské univerzitě. Během diktatury v letech 1967–1974 se přidala ke studentskému hnutí odporu a účastnila se demonstrací, bojů a různých veřejných akcí volajících po obnovení demokratické vlády v zemi. Dnes je ústřední postavou boje za zrušení zastaralého a krátkozrakého vnímání pokroku, který vedl k nekontrolovanému ničení jedinečného egejského ekosystému. V roce 1976 se seznámila s Teosem Romvosem a podílela se na jeho publikační a aktivistické činnosti i progresivních vzdělávacích projektech v Athénách i mimo ně. Zásadně se zasloužila o vznik časopisu Trypa a pracovala jako redaktorka v několika vydavatelstvích. V roce 1981 se s Romvosem odstěhovala z Athén na venkov a později do Afriky, kde učila na řeckých školách v Kongu. V letech 1987–1991 žila v Berlíně, kde zažila pád berlínské zdi a vznik jednotného Německa. Po návratu do Řecka se usadila na ostrově Syros, kde společně s Teosem Romvosem spolu s farmáři, aktivisty, pedagogy, umělci a řeckými i zahraničními vědci vytvořila Egejskou síť environmentálních organizací. Paralelně se také podílí na vydávání online časopisu Eyploia, je spoluzakladatelkou Kykladského geoparku a snaží se o jeho uznání UNESCO. Pelekanou fotografuje, natočila několik krátkých filmů o životě na ostrově Syros, z nichž je silně patrný ekologicky orientovaný přístup autorky.