Výstavy

Barbora Přidalová: mind light / light mind

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Zahájení 16/10 v 18 h

Kurátorky:
Daniela a Linda Dostálkovy

Instalace v displeji (umělecké dílo Darii Melnikové)

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Barbora Přidalová představuje vybrané autory, kteří svými myšlenkami přispívají k vibračnímu ladění planety.

Instalace mind light / light mind je energetickou intervencí do již stávajícího díla – displeje Darii Melnikové. Ztvárňuje myšlenky čtyř autorů, z nichž umělkyně Barbora Přidalová čerpá v praktickém životě: práci makrobiotičky Jarmily Průchové v oblasti nauky o energiích v instalaci symbolizují základní makrobiotické potraviny; teorii mykologické záchrany planety podle Paula Stametse o možnostech využití hub pro enviromentální účely i k léčení zobrazují konkrétní druhy hub; jógu smíchu podle duchovní cesty hudebníka Laraajiho praktikovanou umělkyní, a dílo psychoanalytika Wilhelma Reicha, prvního moderního objevitele a propagátora bioenergie, k němuž odkazují orgonity (generátory univerzální životní energie), kterými je prostor osazen.

Instalace se sestává ze skleněných objektů, kterými proniká světlo jako symbol myšlenky. Zároveň zobrazuje každodenní situace ze života Barbory Přidalové – z makrobiotických potravin vaří, pravidelně konzumuje různé druhy hub, cvičí jógu smíchu a umísťuje orgonity v prostorech, kde se nachází.

Technika zobrazení znázorňuje otevřenost pro příjem energií ze Země a Vesmíru. Třídimenzionální objekty i portréty jsou v rotaci 180°. Tato vizualizace v určitém úhlu ukazuje reálnou podobu zobrazovaného. Při náhledu z jiných stran se pak mění do různých tvarů připomínajících kosmické jevy. Tak je to i s citovanými autory, jejichž prostřednictvím dochází k trasformaci, k novému myšlení, nové kosmologii.

Barbora Přidalová (1970, CZ) se věnuje převážně konceptuální fotografii. S básníkem a umělcem Tomášem Přidalem tvoří duo Deceased Squirrel on the Phone (Stoned To Death Records), kde hraje na bicí. Pod značkou Warren Milk Publishjer pracují na knihách s psychedelickou tématikou. V současnosti se zajímá o různé cesty rozvoje vědomého života. Praktikuje jógu smíchu. Žije a pracuje v Brně.