Výstavy

Doma / Вдома

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělkyně: Hana Puchová

Kurátorka a kurátor: Edith Jeřábková a Jakub Adamec

Spolupráce: Olivie Hudečková, Eliška Pecuchová, Jitka Pohořálková, Kateryna Skipochka, Alina Stamenova, Sára Timošová, Viktoriia Tymonova, David Vojtuš

 

Česko-ukrajinský vánoční strom / Чесько-українська різдвяна ялинка

  1. ČESKY
  2. UKR

Instalace s prozaickým názvem Doma je místem pro osobní pocity štěstí a bezpečí stejně jako nárokem člověka na šťastné a bezpečné místo na zemi. S „doma“ jsou spojeny ty nejintenzivnější emoce těch, kteří museli své domovy opustit. Náš letošní vánoční strom je proto setkáním těch, kteří jsou v Ostravě doma – dočasně i stále. Na instalaci se podílela umělkyně Hana Puchová, české a ukrajinské děti a studentky Střední umělecké školy v Ostravě. Spolupracovali jsme na ní s Centrem pro současnou kulturu v Dnipru, kterému PLATO poskytlo dlouhodobý institucionální azyl.

Projekt rezidence Centra pro současnou kulturu v Dnipru a kulturního programu s ukrajinskými umělci a umělkyněmi je realizován za podpory Goethe-Institut Česká republika v rámci finančních opatření Spolkového ministerstva zahraničí z dodatkového rozpočtu pro rok 2022 určeného ke zmírnění dopadů ruské invaze na Ukrajinu.

Інсталяція з прозаїчною назвою «Вдома» — це місце особистих відчуттів щастя та безпеки, а також права людини на щасливе та безпечне місце на землі. З домом пов’язані найсильніші емоції тих, хто вимушено його покинув. Тому наша цьогорічна ялинка — це зустріч тих, хто в Остраві вдома — тимчасово чи постійно. У заході візьме участь художниця Гана Пухова, чеські та українські діти, а також учні середньої художньої школи в Остраві. Також ми співпрацювали з Центром сучасної культури у Дніпрі, якому PLATO надав довгостроковий інституційний притулок.

Художниця: Гана Пухова
Кураторка і куратор: Едіт Єржабкова та Якуб Адамец
Співпраця: Олівіе Гудечкова, Елішка Пецухова, Йітка Погоржалкова, Катерина Скіпочка, Аліна Стаменова, Сара Тімошова, Вікторія Тимонова, Давід Войтуш

Партнери: Центр сучасної культури у Дніпрі, Середня художня школа Острави, Церковна початкова школа і дитячий садок Пржемисла Піттра
Підтримка: Goethe-Institut Чеська Республіка

Проект резиденції Центру сучасної культури у Дніпрі та культурна програма за участю українських митців реалізується за підтримки Goethe-Institut Чеська Республіка в рамках фінансових заходів Федерального міністерства закордонних справ із додаткового бюджету на 2022 рік, спрямованого на пом’якшення наслідків російського вторгнення в Україну.

 

15

Doma / Вдома. Foto: Zuzana Šrámková, PLATO
Doma / Вдома. Foto: Zuzana Šrámková, PLATO
Doma / Вдома. Foto: Zuzana Šrámková, PLATO
Doma / Вдома. Foto: Zuzana Šrámková, PLATO
Doma / Вдома. Foto: Zuzana Šrámková, PLATO