Cyklus Intenzity pokračuje sebezkušenostní metodou – konstelacemi

 

Konstelace představují nejintimnější části celoročního cyklu Intenzity a jsou otevřeny všem, kteří si aktuálně kladou otázky korespondující s tématy cyklu a hledají sebezkušenostní formu, jak si na ně odpovědět. V tomto roce se uskuteční konstelační semináře pod vedením Jiřího Šimáčka s těmito otázkami: KDE TO JSEM?, CO MÁM DĚLAT? a BUDE TO JAKO POPRVÉ?.

První konstelace se uskuteční v sobotu 1/8 od 11 do 18 h ve skupině maximálně 20 osob.

Hlásit se můžete do 27/7, nebo až do odvolání, prostřednictvím online formuláře.

Podrobnější informace o semináři

Jak konstelace probíhají

Na semináři si můžeme například odpovídat na tyto otázky:

Jsem připravený na změnu? Jaké je moje místo v systému (světe, městě, vztahu, rodině)? Jaké je jeho uspořádání? Jak se v systému cítím? Proč se mi události opakují? Jak najít rovnováhu? (mezi privátním a profesionálním životem, touhami a možnostmi atp.) Proč mám strach? Atp. Konstelacemi lze řešit i problémy s uměleckou tvorbou a nebo i s porozuměním uměleckým dílům.