O čem je Ruina, rozrůznění, třetí část cyklu věnovaného ruinám?

 

Tuto středu v 18 h slavnostně zahájíme další část výstavního cyklu „Ó a ach, krása, ruina a strach“. Třetí část-obraz s názvem „Ruina, rozrůznění“ nabídne samostatné výstavy Anny Daučíkové a Marka Pražáka, videoinstalaci polského umělce Daniela Rycharského a herní prostředí, které z vraku lodi vytvořili Jan Boháč a Viktor Dedek. O čem tato část výstavního cyklu pojednává?

„Ruina, rozrůznění“ zkoumá naše těla a to, jak jsou vzájemně propojena. V odpovědi na tlak na rozrůzňování hledá způsoby, jak utvářet nová příbuzenství nezávislá na rodech, pohlavích, rasách, druzích, třídách, stranách, občanstvích, menšinách nebo náboženstvích.

Prostřednictvím výstav Anny Daučíkové a Daniela Rycharského pátrá po nových kategoriích rodu a sexuality a jejich vztahu k jiným dominantním institucím. V rámci výstavy Jana Boháče s Viktorem Dedkem dává vzniku novým herním společenstvím, se kterými umělci ve své ruině lodi odehrávají fantaskní příběh plný lidských i nelidských postav. Marek Pražák zase pro „Ruinu, rozrůznění“ ve svých velkoformátových „Dvanácti přikázáních“ aktualizuje a rozšiřuje známé desatero a přemýšlí nad příkazy a přikázáními, které současnost utvářejí.

Tak jako všechny ostatní z pěti částí-obrazů cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach je i „Ruina, rozrůznění“ založena na postupném přibývání výstav. V jednom okamžiku se tento obraz vynoří jako celek, aby se následně rozpadal a proměňoval vznikáním dalšího obrazu.

Třetí obraz cyklu doplní také činnost našeho online nakladatelství www.octopus-press.cz.

 
JPG