Jídlo a pití:

Kuchyň intenzity: Comfort food

Chcete poslat menu? Napište na info@plato-ostrava.cz.

Kuchyně je součástí cyklu Intenzity.

 

Zuzana Blochová a David Fesl představují případovou studii bistra v kulturní instituci, kde se jídlo a pití stává rovnocenným komunikačním a vzdělávacím médiem.

Kuchyň intenzity přináší poznatky o výživě, střevní mikroflóře, genetice, dlouhověkosti a prosperitě v provázanosti lidí, zvířat, rostlin, živých a neživých entit. S důrazem na prožitek se zabývá ekonomickými a politickými vlivy, které vytvářejí předsudky o lidské výživě. V přítomném zmatku hledá ideální stravu pro současného člověka. Pracuje pouze se surovinami a produkty z ekologického a udržitelného zemědělství, rostlinami a ingrediencemi z okolní přírody, s pramenitou a minerální vodou z lokálních zdrojů. Kuchyň intenzity respektuje tradiční postupy a dbá o pečlivou přípravu jídla a kvalitu vody. Vymezuje se konvenční kultuře stravování, která ve snaze uspíšit proces pro finanční a časový profit, vynechává postupy, jež eliminují přirozenou toxicitu a zlepšují stravitelnost rostlin. Kuchyň intenzity transformuje výživovou hodnotu surovin pomocí namáčení, fermentace, sušení, louhování, uzení, pomalého vaření nebo pečení v zemi. Integruje přírodní ingredience jako jsou kořínky, klíčky, pupeny, houby, mechy a lišejníky, kvasinky a probiotické mikroorganismy. Kuchyň intenzity hledá možnosti prezentace a vztahy a významy skryté za barevností a chutí surovin a vzájemně je provazuje vnitřní logikou. Poselstvím Kuchyně intenzity je nabídnout představu blízké budoucnosti, kdy je minimální toxicita, a na živiny bohaté jídlo chápáno jako přirozené právo každé živé bytosti.

Kuchyň sleduje cyklus Intenzity a rozvíjí ho o vlastní témata: Comfort food, Voda, Znovuobjevené tradice.

  1. COMFORT FOOD (18–21/2/2020)
  2. VODA (2–6/6/2020)
  3. ZNOVUOBJEVENÉ TRADICE (6–9/10/2020)

Comfort food (komfortní jídlo) vyvolává nostalgické nebo sentimentální pocity, které jsou specifické pro jednotlivce nebo se vztahují ke konkrétní kultuře. Comfort food je jídlo s vysokou kalorickou a nutriční hodnotou, je často spojené se vzpomínkami na dětství, vyvolává pocity bezpečí, odměny, nasycení, klidu a okamžitého uspokojení. V této části Kuchyň intenzity pracuje s jídlem jako s psychoaktivní látkou, která ovlivňuje lidský emocionální stav a jako s potřebou komunikace a nemožností úniku z kulturní sounáležitosti a kontextu. Kuchyň se tentokrát zaměří na hledání fúze tradičních pokrmů česko-polsko-slovenského pohraničí a dnešní eklektické kultury stravování a pokusí si představit, co je komfortní jídlo naší sdílené současnosti.

Menu
(k dispozici od 1/2/2020)

Kuchyň intenzity se úzkostlivě věnuje tématu vody a jejím přehlíženým vlastnostem. Voda si vyměňuje informace se vším, s čím se setká a absorbuje živiny, minerály, toxiny nebo plasty. Kvalita vody ovlivňuje chuť a výživovou hodnotu jídla. Kuchyň nabízí minerální vodu k pití a dále s ní pracuje při vaření, namáčení a klíčení. Kuchyň intenzity se ve své první části soustředí na principy základnosti, prostoty, tekutosti, čitelnosti, čisté barevnosti a respektu.

Menu
(k dispozici od 1/5/2020)

Kuchyň intenzity vychází z tradic slovanské kuchyně a svobodně se inspiruje recepty z různých kultur a knih o výživě a fermentaci. Tradiční postupy přípravy jídla, které se vyvíjely a používaly stovky i tisíce let, byly moderní společností zavrhnuty především z důvodů časové náročnosti a ztráty zisku. Namáčení, klíčení a fermentace zlepšují stravitelnost surovin, akcelerují nutriční hodnotu jídla a umocňují tak zážitek z jeho chuti. Kuchyň se v této části také zabývá současnými poznatky o společenství střevní mikroflóry, které odráží psychický a fyzický stav jednotlivce a tvoří paralelu k lidské společnosti.

Menu
(k dispozici od 1/10/2020)

 

 

 

Kuchyň intenzity je po Lesní kuchyni druhým společným projektem Zuzany Blochové a Davida Fesla. Lesní kuchyně se zformovala jako součást programu sympozia JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci a byla realizována ve spolupráci s umělkyní Adélou Brož.

Zuzana Blochová je spoluzakládající členkou kurátorské organizace Are | are-events.org (Are) a iniciativy Institut úzkosti. Are v současné době pracuje na sérii projektů, které interpretují různorodou a provázanou tvorbu Ester Krumbachové. Součástí programu Institut úzkosti je komunitní projekt LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění, jehož záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života.

David Fesl je výtvarný umělec. Ve své praxi se pohybuje organicky mezi jednotlivými obory. Jeho realizace se vyznačují radikální poetikou, sebekritikou média, důrazem na inkluzi odvržených materiálů a psychologii diváka. Spoluzaložil Klub psaní pro vizuální umělce a námezdní těleso Kočovná společnost©. V současnosti je diplomantem na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho práce byly součástí výstav v Castlefield Gallery v Manchesteru, Národní galerii Praha či Fait Gallery v Brně.