Přednáška:

Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí (blok 1)

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
 

Přednáška a diskuze o možnostech odpovědi na únavu, nespokojenost a splín v kultuře individualizace a zrychlování.

Přednáška je určena všem, kteří se zajímají o témata udržitelnosti, kolektivní péče, vyhoření apod. Nejvíce prospěšný může být lidem, kteří usilují o sociální změnu, pracují v pomáhajících profesích, institucích, které chtějí experimentovat s kulturou péče a zpomalováním, a pro ty z výše zmíněných, kteří se o tom chtějí bavit, nevadí jim mluvit o svých zkušenostech (třeba i potížích), sdílet je, přemýšlet o tom, jak fungovat jinak. Společně na něčem chvíli pracovat…

Přednáška psychologa a terapeuta Jakuba Černého se zabývá možnostmi odpovědi na únavu, nespokojenost a splín v kultuře individualizace a zrychlování. Rozpracovává koncept kolektivní radosti jako alternativu k všudypřítomnému průmyslu štěstí a jeho snahy o efektivní management duševních potíží. Kromě současných sociálně vědních poznatků se budeme snažit představit a diskutovat také možné implikace pro různé kontexty každodenní praxe. Na přednášku navazuje seminář.

Jakub Černý – psycholog, sociální pracovník a terapeut. Pracoval v oblastech užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Jako supervizor, lektor i aktivista podporuje projekty spjaté se sociální změnou a emancipací lidí s vlastní zkušeností, například v projektu Street support. Je jedním ze zakládajících členů spolku Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR, strukturálním a politickým aspektům duševního zdraví a systému související podpory. Působí v Ostravě a v Brně.