Komentovaná prohlídka:

Kurátorky provázejí výstavou Skɪz(ə)m

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Doporučené vstupné 30 Kč

Komentovaná prohlídka je součástí cyklu Intenzity.

 

Prohlídka fotografické výstavy Skɪz(ə)m s Danielou a Lindou Dostálkovými.

  1. ROZHOVOR
  2. Bio
  3. foto

Rozhovor pro PLATO

Jak vnímáte pozici média fotografie v současném světě?

Linda a Daniela Dostálkovy: Rychlá produkce obrazu, která dnes tak dominuje médiu fotografie a hlavně fotografie neprofesionální povahy, dokáže relativně snadno v naší současné kultuře vytvářet hloubku i pod náhodností obrazu. Záleží na estetice, typu a tradici a hlavně čtení obrazu, ale pokud bychom měli pocit, že je médium vyprázdněné, jedinou rozumnou věcí je pokusit se jej znova naplnit.


Na výstavě Skɪz(ə)m, kterou jste kurátorsky připravily, se představují oceňovaní mezinárodní umělci, jejichž díla vystavila Tate Modern v Londýně nebo MoMA v New Yorku. Podle jakého klíče jste umělce vybíraly?

DD&LD: Vybíraly jsme podle toho, jak jsou fotografie schopny vyvolávat širokou škálu emocionálních nebo intelektuálních stavů. Podle toho, jak umělci vnímají subjekt se zvědavostí, humorem, kritičností a vynalézavostí. Prioritou ale byla zaskakující vizualita nebo nečekaný obsah, který se na první pohled může jevit všedně, ale při podrobnějším zkoumání překvapuje nečekaným zvratem.


S jakými možnými formami média fotografie se návštěvníci PLATO během výstavy v galerii setkají? Čeká je něco neobvyklého, na co nejsou zvyklí (rozměry děl, umístění děl, atp.)?

DD&LD: Primární pro nás bylo připravit výstavu, která bude mít většinu klasických průvodních jevů. Tedy standardně nainstalovaná, adjustovaná a hlavně bez zásahu jiných médií. Některé obrazy jdou vstříc vizuálnímu vyjádření častěji spojovanému s malbou a navazují na uměleckou fotografií 20. století a na přístupy k vytváření obrazů společné pro reklamní a sociální média 21. století. Většina vystavených děl pracuje s formálními atributy fotografie, ale čtení výstavy staví diváka před nejasně definovanou podívanou.


Dnešní svět je přehlcen vizuálními obrazy. Proč jste se rozhodly pracovat právě s fotografií a ne s jiným médiem?

DD&LD: Právě médium fotografie je schopné vytvářet nové scénáře a vychází z nestabilní přítomnosti. Fotografie měla historicky schopnost orientační a ověřovala, co je pravda, což už dnes neplatí. My jsme tedy proto zvolily médium, které stále dokáže vytvářet iluzi pravdy. Fotografie je propustné médium, které může být použito umělcem. Fotograf je pak někdo, kdo fotografii používá, chápe a je v souladu s omezením tohoto média. Fotografie ve výstavě mají vyvolávat různé reakce v závislosti na kulturních zájmech diváka. Zajímaly nás fotografie, které mají více než jedno možné čtení.


PLATO se v roce 2020 věnují tématu intenzit. Jak vy samy vnímáte honbu za intenzivními zážitky?

DD&LD: Intenzita ve výstavě Skɪz(ə)m by se měla odrážet hlavně v momentu, ve kterém jsme přesvědčení, že jsme to už někde viděli, prožili, ale postupně získáváme na pocitu, že si tím ve skutečnosti nejsme tak jisti. Pokud bychom honbu za především „dopaminovou intenzitou“ částečně omezili, mohli bychom se pak možná ke zintenzivnění zážitků vrátit.


15/1/2020

Daniela a Linda Dostálkovy působí jako umělecké duo. Linda je absolventkou Werkplaats Typografie v holandském Arnhemu (2015) a oboru scénografie na Akademii múzických umění v Brně (2005). Věnovala se odbornému výzkumu na Akademii Jana van Eycka v Maastrichtu (2016). Daniela studovala u prof. Grzegorze Kowalského na Katedře nových médií Akademie výtvarných umění ve Varšavě (2005). Obě sestry se účastnily programu Artists-in-Residence (2017) Tranzitu a ERSTE Foundation v MuseumsQuartier ve Vídni, dále rezidence v Goethe-Institutu – Institut úzkosti (2018) a land-art projektu Haunt v Ægean, Nisyros Island (2017), který iniciovalo ARE. Obě figurují na umělecké scéně také jako kurátorky, od roku 2017 mj. pro PLATO. Zastupuje je Piktogram Gallery ve Varšavě. Žijí v Praze.

Foto: Magdaléna Dušková