Komponovaný večer:

Nina Gažovičová a Markus Dressen (Spector Books)

  • zrušeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

Prezentace je součástí cyklu Intenzity.

 

Z důvodů hygienických opatření je program zrušen. Děkujeme za pochopení.

Přednáška o trhu s uměním s historičkou a licitátorkou Ninou Gažovičovou (SK) a prezentace grafického designéra Markuse Dressena o lipském vydavatelství Spector Books.

17 h

Nina Gažovičová: Trh nikdy nespí

Proč je trh s uměním důležitý a jakým způsobem ovlivňuje situaci na současné scéně? A proč se dnes nemůžeme tvářit, že trh neexistuje a proč se stále tak nějak neumíme vyrovnat s cenovkou „připnutou“ k výtvarným dílům? Historička a autorky knihy Trh nikdy nespí (2019) Nina Gažovičová se pokusí vysvětlit tržní prostředí v širších souvislostech, pojmenovat jeho fungování, navázání na institucionální prostředí, základní principy, ale i vnitřní logiku. Nastíní ve zkratce historický kontext – vysvětlí, jak ovlivnilo naše současné pojetí trhu 40 let v socialistickém režimu a jaká byla cesta jeho opětovného konstituování se po roce 1989.

Nina Gažovičová je historička, kurátorka, licitátorka Aukční společnosti SOGA a autorka knihy Trh nikdy nespí. Studovala vědu o výtvarném umění na FF Univerzity Komenského v Bratislavě a filmovou vědu – teorie a dějiny filmu na Vysoké škole múzických umění. V roce 2013 získala doktorát na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V minulém roce vydala teoretickou publikaci Trh nikdy nespí, která shrnuje její doktorandský výzkum. Publikace představuje první komplexnější sondu do dějin domácího trhu s uměním. Definuje predispozice, podoby fungování a podmínky vzniku trhu s uměním na Slovensku, který vznikal v konkrétních ekonomických, společenských a politických podmínkách po roce 1989. Specializuje se na dějiny a teorii trhu se současným uměním. Realizovala několik výstavních a edičních projektů, pravidelně publikuje. Od roku 2003 je interní licitátorka společnosti Soga. Kromě desítek komerčních dražeb vedla téměř sto charitativních a benefičních aukcí ve prospěch UNICEF, Linky dětské jistoty, Nadace pro děti Slovenska, Nadace dětského kardiocentra nebo APPA. Je členka redakční rady časopisu 365.

18.30 h

Markus Dressen (Spector Books): Dvanáct úkolů nakladatele

Prezentace grafického designéra a lipského vydavatelství Spector Books.

Prof. Markus Dressen se od roku 1999 zabývá grafickým designem. Od roku 2001 je spolueditorem časopisu Spector cut+paste. V centru Spector (vydavatelství, název časopisu, kancelář, síť nebo dočasná restaurace v Lipsku) pracuje na publikacích v oblasti současného umění. Od roku 2006 učí na Lipské akademii. Za své designérské práce získal řadu národních a mezinárodních ocenění jako například cenu Golden Letter v soutěži Best Book Design From All Over The World (soutěž o nejlepší knižní design z celého světa) v roce 2004. Žije v Lipsku.