Měsíc otevřených dveří v jatkách:

Jatka už se nevybuli – večer Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

  • obsazeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Kde: bývalá městská jatka, ul. Porážková

Kapacita obsazena

Vstup volný

 

Večer se všemi a pro všechny, kterým nebyl lhostejný osud chátrající kulturní památky bývalých jatek. Poetická rekapitulace.

Od 90. let 20. stol. usilovala odborná veřejnost a několik ostravských iniciativ o záchranu bývalých městských jatek. Na protest proti chátrání památky se pořádaly odborné debaty, happeningy i petice se snahou o dialog s tehdejšími majiteli objektu a vedeními města. Díky tomu se udrželo téma jatek živé, což zásadním způsobem ovlivnilo veřejnou a politickou debatu ve prospěch záchrany jatek.

Večerem vás provede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který tyto iniciativy „zespod“ poeticky zrekapituluje. Akci věnuje všem, kteří usilují nebo v budoucnu budou usilovat o záchranu kulturního a industriálního dědictví Ostravy.

Programu předchází komentované prohlídky v 15 h a 17 h s historiky, památkáři a členy okrašlovacího spolku Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.

Měsíc otevřených dveří v jatkách připravilo statutární město Ostrava ve spolupráci s PLATO a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Akci připravil Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.

PLATO zahájí svou činnost v rekonstruovaných jatkách v září 2022.

Upozorňujeme:

  • Okolí jatek je momentálně ve výstavbě, která bude ukončena v září 2022. Omlouváme se za zhoršený přístup do jatek a děkujeme za pochopení.
  • Stavba jatek se nachází na ulici Porážková a ještě nemá přiděleno číslo popisné. Pro snazší orientaci si zadejte do vyhledávače PLATO Ostrava (Janáčkova 22), jatka jsou vzdálena 70 metrů.
  • Vstup do stavby je z ulice Porážková.
  • Po zpřístupnění stavby bude objekt uzavřen (s výjimkou Colours of Ostrava) do září 2022.
  • Objekt jatek je (téměř) prázdný, aby se návštěvníci mohli seznámit s čistým architektonickým řešením Roberta Konieczného. Interiér tedy ještě není vybaven nábytkem.