Výstavy

Moving Architecture

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vernisáž: 16/5/2022 v 17 h

Otevírací doba:

21–22/5:
so–ne od 10–18 h

23/5–10/6:
po–pá od 14–18 h

13–16/7:
10–18 h

Vstup volný

 

Prezentace Roberta Konieczného a ateliéru KWK Promes, autorů rekonstrukce ostravských jatek. Mimořádné zpřístupnění stavby.

POHYBLIVÉ PRVKY používáme v budovách, které navrhujeme, již mnoho let pro jejich schopnost měnit výraz architektury a přizpůsobovat ji proměnlivým podmínkám. Ke každému zadání projektu přistupujeme kreativně a snažíme se najít tu nejlepší možnou odpověď a někdy se nám podaří přijít s něčím zcela novým. Pohyb v našich návrzích nikdy není samoúčelný. Naopak, je to vždy výsledek hluboké reflexe a může být součástí řešení problému nebo několika problémů současně, přetvořit budovy nebo začlenit prostor v jejich okolí.

KONCEPTUALISMUS je oblast, v níž se cítíme jako doma. Každý náš návrh stojí na silném konceptu, který pak definuje i pozdější řešení. Díky tomuto pragmatickému a logickému přístupu jsme schopni se oprostit od formálních omezení a vydat se do neznáma. Díky ochotě riskovat se občas dostaneme ke skutečně inovativním řešením. Podrobíme-li naše návrhy kritickému pohledu, dokážeme identifikovat několik společných témat, kterým říkáme pěšinky designů, přičemž pro každou z nich je typický specifický motiv, ať už imateriální, topografický nebo mobilní.

Propojení mezi jednotlivými návrhy jsou znázorněna na mapě pěšinek designů. Ty, které sdílejí společné rysy, se nacházejí na stejné pěšince, zatímco ty, které pracují s několika vlákny, leží na křižovatce několika pěšinek.

Tématem výstavy je pohyblivá pěšinka.

Ateliér KWK Promes

 

110

Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
Foto (c) Matěj Doležel
 

 

 

Robert Konieczny je architekt, zakladatel studia KWK Promes a od roku 2019 člen Académie d'Architecture. V roce 1996 obdržel diplom na New Jersey Institute of Technology. Je držitelem ocenění Světová budova roku za Museum Dialogue Centre Przełomy – WAF Berlin, Evropské ceny za městský veřejný prostor za Museum Dialogue Centre Przełomy – CCCB Barcelona, ceny za Nejlepší soukromý dům za dům Ark – Wallpaper Design Award 2017, Dům roku 2006 za Aatria House – WAN Awards a byl dvanáctkrát nominován na Mies van den Roheho cenu.

Pořádá statutární město Ostrava ve spolupráci s PLATO a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Kolaudace rekonstruovaných jatek proběhla v dubnu 2022. PLATO zahájí svou činnost v novém sídle v září 2022.

 

Program:

k výstavě