Kreativní učení

Vzdělávací projekt zaměřený na podporu kreativního učení v PLATO.

Partneři:

Mateřská škola Šafaříková, Ostrava
Základní a mateřská škola Vražné
Institut úzkosti, Praha
Český permakulturní institut

 

Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát – Přej si v zahradě

Současná umělecká praxe zprostředkovávající naléhavá společenská témata (ekologie, empatie, permakultura, klimatická krize, feminismus, genderové role, identity, bezpečné zóny, zdraví, tělesnost, mateřství) pomáhá u dětí a mládeže rozvíjet kritické myšlení, chápání souvislostí, komunikativní dovednosti i kompetence k řešení problémů, sociální, osobní a občanské. Cílem projektu „Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát – Přej si v zahradě“ je proto vytvořit takový typ formátů vzdělávacích aktivit, které podpoří přirozenou integraci současného umění do vzdělávacího procesu. Paralelním cílem je rozvíjet a usnadňovat spolupráci mezi profesionály v oblasti umění (umělci a umělkyně, galerijní lektoři a lektorky), odborníky v oblasti vzdělávání dětí (vyučující), rodiči a mladými lidmi.

Projekt je realizován díky podpoře: