Pro střední školy, V galerii:

Stávat se ne-lidským

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

20 Kč / žák
60–90 minut
Program nabízíme i v angličtině

Rezervace a další informace:
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

 

O současných teoriích, filozofii, uměleckých tendencích, ale především o tom, co je to lidskost a co je jejím opakem.

Jsme stále ještě „plnokrevní“ lidé, nebo se postupně měníme v kyborgy a posthumanoidy?

Pojem lidskost s sebou přináší především pozitivní konotace. Ne-lidskost by tak měla obsahovat znaménko záporné. Pokud se nad tím ale zamyslíme, ne-lidské entity, tedy vše mimo člověka, si ale apriori negativní označení nezaslouží.

Co kdybychom se na malý okamžik převtělili do šišky, brouka, celeru, kamene nebo strojku? Jaký příběh bychom pak vyprávěli? Možná je představa, že dokážeme vnímat jinak než lidskou optikou, trochu fantaskní, přesto i nepatrná snaha o širší úhel pohledu může být přínosem nejen pro nás, ale pro všechny ne-lidské tvory i neživé spoluobyvatele země…

Klíčová slova: tolerance, posthumanismus, ekofeminismus