Diskuze:

Dlouhý večer s Octopus Press

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné 30 Kč

Harmonogram:

17–18.15 h, 1. blok
18.15–18.45 h, pauza
18.45–20 h, 2. blok
20–20.30 h, pauza
20.30–21.30 h, 3. blok
21.30–22 h, pauza
22–23 h, společný panel
23–0 h, volná diskuze

 

Celovečerní diskuzní formát o prolínající se umělecké, sociální a aktivistické scéně v Ostravě s hosty z oblasti umění, sociologie, sociální práce a z řad nezávislých osobností.

  1. Harmonogram a hosté
  2. Témata

Každý z účastnic a účastníků představí na úvod každého z tří bloků příspěvek v rozsahu 5–10 minut. Následovat bude moderovaná debata. Na závěr se hosté potkají ve velkém nočním panelu a diskuzi s veřejností.

Moderátor: Jakub Černý, psycholog, terapeut a aktivista

17–18.15 h, 1. blok

Hosté:

Magdaléna Michlová
socioložka, překladatelka, publicistka, sociálně-environmentální aktivistka, studentka kulturálních studií a specialistka komunikace v PLATO (Ostrava)

Tereza Silon
umělkyně mezioborově mapující témata přírodní a sociální ekologie, queerness, možností intimity, péče, erotiky a uzdravování v médiích performancí, facilitací, přednášek (Praha)

Edita Stejskalová
aktivistka a bývalá členka v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, absolventka politologie, sociální politiky a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, sociální pracovnice sociálně-právní ochrany dětí (Ostrava)

Klára Stolinská
studentka psychologie, členka kolektivů Ostravský PRIDE, Food not Bombs Ostrava, Kolektiv Spodní 27 a ostravské skupiny Trans*parent (Ostrava)

Barbora Šimková
absolventka intermediální a digitální tvorby na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, doktorandka na Akademii výtvarných umění a členka odpočinkového kolektivu Lilky_60200 (Brno)

18.15–18.45 h, pauza – večeře a káva

18.45–20 h, 2. blok

Hosté:

Blanka Kissová
sociální antropoložka, předsedkyně spolku Futra (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a klub) a hudebnice (Orlová)

Lucie Rosenfeldová
umělkyně pracující převážně v médiu uměleckého dokumentárního videa s tématy reprezentace, těla a vlastnění, zakladatelka Ateliéru bez vedoucího (Praha)

Pavel Šplíchal
absolvent genderových studií a sociologie na Fakultě sociální studií v Brně, redaktor A2larmu a moderátor podcastu Kolaps (Brno)

Zuzana Šrámková
zakladatelka a organizátorka hudebního festivalu Cheechaak, členka kolektivu Jeden Tag a produkční PLATO (Ostrava)

Linda Wojnarová
členka hudebního kolektivu Gin & Platonic, redaktorka nakladatelství Bílý Vigvam a produkční v Klubu Brno a v Provoz u řeky (Ostrava)

20–20.30 h pauza – občerstvení

20.30–21.30 h, 3. blok

Hosté:

Martin Drábek
historik umění, umělecký kritik a pedagog dějin umění na Střední umělecké škole (Ostrava)

Jiří Havlíček
umělec a kurátor, tvůrce internetové televizní platformy Artyčok, vyučující ateliéru Text, forma, funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity (Praha/Ostrava)

Hana Janečková
teoretička, kurátorka a výzkumnice v kolektivu Display: Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, umělkyně a pedagožka současného umění a pohyblivého obrazu v Centru audiovizuálních studií na FAMU a na University of the Arts London (Praha)

Tomáš Knoflíček
kurátor, historik umění, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity a hudebník (Ostrava)

21.30–22 h, pauza – občerstvení

22–23 h, společný panel

23–0 h, volná diskuze

  • Jak se ostravské scény vnímají, definují, jak se vymezují nebo naopak navazují na jiné scény národní i mezinárodní?
  • Jakým klišé představám o nich čelí?
  • Jak vzájemně spolupracují, jaká témata sdílejí?
  • Jakým čelí mezerám v mezioborové práci a jaké mezery (například vývojové) překonávají ve svém vlastním oboru?
  • Jakou úlohu plní (o)krajové scény?
  • Spolupracují spolu, konkurují si, nebo se přehlížejí?
  • Najdeme srovnání pro české scény mimo hlavní centrum v Praze se situací ve světě?

Večer se bude věnovat tématu ostravské „scén(y)“, kterou v několika blocích nahlédneme pomocí metafory ruin, jež je zároveň tématem našeho celoročního cyklu. Jednotlivé části debaty se budou odvíjet od příspěvků našich hostů. Společně s nimi se pokusíme nahlédnout obraz(y) ostravské scény umělecké, kulturní a sociálně aktivistické.

Metafora ruin by nám mohla pomoci najít v organismu scén(y) přežívající formy minulosti, které skýtají možnost zahlédnout identitu dané oblasti, vytvořit s minulostí a budoucností vztahy, které nemusí být jen lineární a kterým se podaří překonat trhliny v kontinuitě scény nebo oboru. Můžeme přeskakovat, rozutíkávat se i sbíhat napříč obory i v jejich kolejích. Můžeme konstruovat, vzpomínat, představovat si a hledat nové způsoby spolupráce, sdílení, péče, zodpovědnosti a tvorby obohacené o další smysly a jazyky.

Program je součástí online nakladatelství Octopus Press.