„Bauhausovská“ dílna:

Písmomalířství

  • obsazeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Kapacita: 10 osob (15+)

Zápisné: 300 Kč, platba předem nutná

Příspěvek na materiál: 150 Kč

Jak se přihlásit:
Prosíme, rezervujte si místo do 27/11, poté vás vyzveme k platbě (po zaplacení bude rezervace závazná).

Bankovní spojení:
115-2926620237/0100
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení účastníka a datum dílny.

 

Čtvrtá, závěrečná dílna z cyklu celodenních uměleckořemeslných dílen, který pořádáme u příležitosti 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus.

Dílna jako reakce účastníků na dialog malíře Jakuba Hoška a písmomalířky Báry Klimešové. Budeme se soustředit na práci s písmomalířskými postupy, zpracovávat materiály a recyklovat. Zkusíme si typografický portrét, práci s písmem jako s ornamentem nebo jeho abstrahování.

Mistryně díla (řemeslnice): Bára Klimešová
Mistr formy (umělec): Jakub Hošek

Bára Klimešová se věnuje se ručně psanému písmu, ilustracím a grafickému designu. Vystudovala jsem výtvarnou výchovu a český jazyk na Ostravské univerzitě, po zkušené v Londýně se natrvalo usídlila v Praze. Její vášní jsou jemné nuance písma a dokonalost jednoduché linky či křivky.

Jakub Hošek vystudoval malířskou školu Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na pražské AVU. Typické pro jeho tvorbu jsou kresebně pojaté obrazy, které jsou charakteristické svou ornamentalitou a zapojením písma. Propojují v sobě kaligrafické techniky se street artovým chaosem a grafickým designem. Patrný je vliv komiksu, hudebních plakátů či obalů alb. Jeho díla jsou zahrnuta v mnoha českých i zahraničních sbírkách. Hošek byl dvakrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Bauhaus model: umění v dílně

V roce 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus otevíráme speciální cyklus celodenních uměleckořemeslných dílen pro veřejnost. Čtyři dílny zaměřené na zpracování dřeva, řečnictví, šperkařství a písmomalířství vedou po vzoru Bauhausu vždy mistr formy (umělec) a mistr díla (řemeslník). Malá kapacita, intenzita, špičkoví lektoři.

So 21/9, 10–18 h, Zpracování dřeva
So 5/10, 10–18 h, Řečnictví
So 16/11, 10–18 h, Šperkařství
So 30/11, 10–18 h, Písmomalířství