PLATO zahajuje mezinárodní festival re:bauhaus

 

Výročí školy Bauhaus (1919–1933), která radikálně změnila globální přístup k architektuře a designu, si letos připomínají významné instituce po celém světě. Jednou z hlavních událostí v ČR je festival re:bauhaus iniciovaný německým Goethe-Institutem. Festival re:bauhaus se od května do prosince 2019 uskuteční v ostravském PLATO, v berlínském pavilonu bauhaus reuse a ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

Klíčovým tématem série instalací, sympózií, workshopů a debat je dopad fenoménu, který škola Bauhaus v Evropě odstartovala. Festival se zároveň obrací k několika inspirativním aspektům z dob počátků Bauhausu, jako je umělecké vzdělávání, emancipace a na příkladech Výmarské republiky a Československa se věnuje ranému vývoji moderních evropských států.

Festival re:bauhaus v PLATO

Výstavy:

bauhausTWINS
05/2019–01/2020
zahájení festivalu 15. května v 18 h

Škola stylingu jaro 2020

Vzdělávací projekty:

Škola výrazů
pro mladé umělce, kurátory, teoretiky a studenty vybraných humanitních oborů
09/2019

Škola myšlení
pro studenty Střední umělecké školy v Ostravě
09–11/2019

Škola zapomnění
pro studenty Fakulty umění Ostravské univerzity
10–12/2019

Škola stylingu
pro veřejnost
11–12/2019

Diskuse:

Výmarská ústava. Století plné otázek
05/2019

Bauhaus, Black Mountain College a současnost
10/2019

Další:

Přednášky a prezentace
09–12/2019

Bauhaus model: umění v dílně
řemeslné workshopy pro dospělé
09–12/2019

Abeceda designu
Kreativ Kemp pro mladší děti (7–11 let)
08/2019

B jako Bauhaus
Art Kemp pro starší děti (12–14 let)
08/2019

Bauhaus: učitel jako průsečík
letní akademie pro pedagogy
08/2019