Celoměstská akce:

Ostravská muzejní noc 2021

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstup volný

 

Večer otevřených dveří a speciální program s podtitulem Rituál proměny.

Program:

17–21 h
Workshop před hlavním vstupem:

Oltář obětin
Průběžné společné dotváření oltáře symbolizujícího přeměnu minulého na budoucí, tak jako přesun PLATO ze stávajícího sídla do nového. Oltář můžete zdobit přírodními obětinami, které si sami vyrobíte z rostlin, květin a semen. Oltář na konci akce rituálně spálíme při obřadu Svlékání kůže.

17–21 h
Workshop na zahradě (vstup bočním vchodem z ul. Janáčkova):

Oheň proměny
Vyrábění osobní přírodní obětiny, jejíž součástí může být text zachycující záměr nebo přání něčeho, co by mělo projít transformací/proměnou. Zprávu lze psát na papír nebo dřevo a její naplnění pak stvrdit vhozením do ohně. Akt spálení můžete provést individuálně nebo v každou celou hodinu, v době Rituálu proměny, společně s Velkým šamanem.

18 h, 19 h a 20 h
Rituál na zahradě:

Rituály proměny
Třikrát za odpoledne a večer provede Velký šaman u ohně mystický rituál, jehož součástí bude i spálení drobných obětin vyrobených na místě návštěvníky. Magické!

21 h
Hlavní společný rituál s návštěvníky na zahradě:

Svlékání kůže
Vrcholný okamžik večera. Během hlavního rituálu Svlékání kůže společně spálíme oltář s obětinami a Velký šaman pronese proslov. Účinnost jeho mocných slov může podpořit zvukový doprovod vás, návštěvníků. Připravíme pro vás předměty ke chrastění, štěrkání, cinkání i bubnování, ale můžete vytáhnout i klíče…

21.15 h
Hudba a opékání na zahradě:

Oslava
Transformační proces zakončíme oslavou nového příchozího stavu hudbou, tancem, jídlem a pitím za doprovodu kapely Mamalör. Veganský nebo masový komplet na opékání bude k prodeji v bistru PLATO Café.

Po celou dobu můžete navštívit naše aktuální výstavy:

Lenka Klodová: Koženka a jiné imitace
Lili Reynaud-Dewar: Beyond the Land of Minimal Possessions
Kris Lemsalu Malone: Lazy Flower
Taus Makhacheva: Baida
Micol Assaël: Converting Words
Lukáš Jasanský a Martin Polák: Předácký kus
Josse Pyl: O a A, K, R a S

Tyto výstavy jsou součástí cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach a jeho prvních dvou částí „Proměna“ a „Čas oplakávání“.
Po celou dobu akce bude otevřeno také bistro PLATO Café.

Ostravská muzejní noc je součástí celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který zaštiťuje Asociace muzeí a galerií České republiky.