Stage

 

 

Monumentální stage PLATO, tedy pódium nebo jeviště, slouží živým uměleckým aktivitám a divadelním nebo hudebním vystoupením. Její mnohaúrovňové uspořádání na půdorysu dvou prostupujících se oválů vytváří prostor, ve kterém se smývá hranice mezi jevištěm a hledištěm.

Stage je uměleckým dílem Thana Husseina Clarka ve spolupráci s CPWH.

 

16

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Magdaléna Zetek, PLATO
foto: Magdaléna Zetek, PLATO
foto: Magdaléna Zetek, PLATO
foto: Magdaléna Zetek, PLATO

3’24

3’23

11’21

10’20

6’20

4’20

3’20

11’19