Stage

 

 

Monumentální stage PLATO, tedy pódium nebo jeviště, slouží živým uměleckým aktivitám a divadelním nebo hudebním vystoupením. Její mnohaúrovňové uspořádání na půdorysu dvou prostupujících se oválů vytváří prostor, ve kterém se smývá hranice mezi jevištěm a hledištěm.

Stage je uměleckým dílem Thana Husseina Clarka.